Ajit Parikh

Proprietor

Om Enterprises

+91 9324646065
sales@omentexparts.com

Paresh Shah

Manager

Om Enterprises

+91 9323945827
sales@omentexparts.com

Yash Parikh

Assistant Manager

Om Enterprises

+91 9167116992
oment.mum@gmail.com

Om Enterprises,
183/F, Shanti Sadan,
Parekh Lane,
Kandivali West,
Mumbai 400 067
Maharashtra
India.
022 28073774